mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
Collegium Gostomianum
w Sandomierzu
Rok szkolny 2018/2019